Tevékenységi körök
 
 
Fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása
  • területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, környezet-egészségügyi, iparfejlesztési, stb. programok és tervek kidolgozása,
  • helyi, kistérségi és regionális fejlesztési koncepciók, programok kidolgozása, az azok megvalósítását célzó pályázatok, tervek elkészítése,
  • turizmusfejlesztési tervek (vonzerőleltár, termékfejlesztési stratégia, stb.) összeállítása,
  • önkormányzati feladat-ellátási koncepciók kidolgozása, illetve az arra épülő pénzügyi, szakmai normatívák és mérési standardok kidolgozása, valamint nullabázisú költségvetési javaslat készítése.
Szervezetfejlesztés és vezetési tanácsadás
  • társaságok, intézmények, önkormányzatok komplex átvilágítása, hatékonyságelemzése, szervezetfejlesztési tervek kidolgozása,
  • humán erőforrás-fejlesztési programok készítése,
  • vezetési és személyiségfejlesztési vizsgálatok, tréningek, képzések,
  • belső szabályzatok kidolgozása, felülvizsgálata,
  • vezetői döntés-előkészítések megalapozása, modellezése.
Gazdasági, pénzügyi tanácsadás
  • komplex cégelemzések készítése,
  • finanszírozási képességek fejlesztése,
  • reorganizációs programok kidolgozása,
  • költségvetési tervezés előkészítéséhez tanácsadás,
  • fejlesztési, beruházási és felújítási stratégiák kidolgozása,
  • források felkutatása, közvetítése,
  • projektek menedzselése,
  • bankbiztosi tevékenység ellátása
Válságmenedzselés, felszámolás, végelszámolás
  • stabilizációs programok kidolgozása
  • csődmenedzselés,
  • bíróság által megállapított csődhelyzetben vagyonfelügyelet,
  • felszámolás, végelszámolás
  • önkormányzati adósságrendezés
Számviteli és könyvvizsgálati tevékenység
  • könyvvezetés, bérelszámolási és munkaügyi feldolgozás,
  • állandó könyvvizsgálói feladatok ellátása,
  • féléves beszámolók, zárszámadások készítése,
  • auditálás, belső ellenőrzés,
  • gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és intézmények átfogó pénzügyi, gazdasági ellenőrzése, beszámolók felülvizsgálata,
  • számviteli szabályzatok készítése,
  • cégek gazdasági, vagyoni, pénzügyi átvilágítása,
  • vagyon- és üzletrész-értékelések.
Vagyon- és ingatlanügyi szolgáltatás
  • vagyonértékelések, vagyonmérlegek készítése,
  • üzletrész-értékelések,
  • komplex vagyonhasznosítási stratégia kidolgozása,
  • ingatlanok értékelése, forgalmazása, üzemeltetése és bérbeadása,
  • ingatlanfejlesztési projektek szervezése.
Gazdaság- és vállalkozásszervezés
  • gazdasági társaságok, vállalkozások létrehozásával, átalakításával kapcsolatos komplex ügyintézés,
  • projektek szakmai előkészítése,
  • üzleti tervek, marketing tervek, stb. összeállítása,
  • jogi, közjegyzői, cégbírósági, egyéb hatósági engedélyek intézése,
  • a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése.