Tevékenységi körök
 
 
Fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása
 • területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, környezet-egészségügyi, iparfejlesztési, stb. programok és tervek kidolgozása,
 • helyi, kistérségi és regionális fejlesztési koncepciók, programok kidolgozása, az azok megvalósítását célzó pályázatok, tervek elkészítése,
 • turizmusfejlesztési tervek (vonzerőleltár, termékfejlesztési stratégia, stb.) összeállítása,
 • önkormányzati feladat-ellátási koncepciók kidolgozása, illetve az arra épülő pénzügyi, szakmai normatívák és mérési standardok kidolgozása, valamint nullabázisú költségvetési javaslat készítése.
Szervezetfejlesztés és vezetési tanácsadás
 • társaságok, intézmények, önkormányzatok komplex átvilágítása, hatékonyságelemzése, szervezetfejlesztési tervek kidolgozása,
 • humán erőforrás-fejlesztési programok készítése,
 • vezetési és személyiségfejlesztési vizsgálatok, tréningek, képzések,
 • belső szabályzatok kidolgozása, felülvizsgálata,
 • vezetői döntés-előkészítések megalapozása, modellezése.
Gazdasági, pénzügyi tanácsadás
 • komplex cégelemzések készítése,
 • finanszírozási képességek fejlesztése,
 • reorganizációs programok kidolgozása,
 • költségvetési tervezés előkészítéséhez tanácsadás,
 • fejlesztési, beruházási és felújítási stratégiák kidolgozása,
 • források felkutatása, közvetítése,
 • projektek menedzselése,
 • bankbiztosi tevékenység ellátása
Válságmenedzselés, felszámolás, végelszámolás
 • stabilizációs programok kidolgozása
 • csődmenedzselés,
 • bíróság által megállapított csődhelyzetben vagyonfelügyelet,
 • felszámolás, végelszámolás
 • önkormányzati adósságrendezés
Számviteli és könyvvizsgálati tevékenység
 • könyvvezetés, bérelszámolási és munkaügyi feldolgozás,
 • állandó könyvvizsgálói feladatok ellátása,
 • féléves beszámolók, zárszámadások készítése,
 • auditálás, belső ellenőrzés,
 • gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és intézmények átfogó pénzügyi, gazdasági ellenőrzése, beszámolók felülvizsgálata,
 • számviteli szabályzatok készítése,
 • cégek gazdasági, vagyoni, pénzügyi átvilágítása,
 • vagyon- és üzletrész-értékelések.
Vagyon- és ingatlanügyi szolgáltatás
 • vagyonértékelések, vagyonmérlegek készítése,
 • üzletrész-értékelések,
 • komplex vagyonhasznosítási stratégia kidolgozása,
 • ingatlanok értékelése, forgalmazása, üzemeltetése és bérbeadása,
 • ingatlanfejlesztési projektek szervezése.
Gazdaság- és vállalkozásszervezés
 • gazdasági társaságok, vállalkozások létrehozásával, átalakításával kapcsolatos komplex ügyintézés,
 • projektek szakmai előkészítése,
 • üzleti tervek, marketing tervek, stb. összeállítása,
 • jogi, közjegyzői, cégbírósági, egyéb hatósági engedélyek intézése,
 • a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése.