Szervezeti felépítés
 
A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. egyszemélyes tulajdonlású, zártkörű részvénytársaságként működik, stratégiai és üzletpolitikai döntéseit a társaság tulajdonosa hozza, a döntések előkészítéséért, végrehajtásáért és a rendes üzletmenet folytatásáért a társaság igazgatósága felelős.
 
A Részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, melynek jogait az alapító gyakorolja.
 
Az igazgatóság három tagból áll. A társaság ügyvezető szerve képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, valamint hatóságok előtt.
 
A Részvénytársaság könyvvizsgálatát Brachtl Elemér (Zalaegerszeg) látja el.
 
A személyzeti politikát a társaság tulajdonosa határozza meg a tekintetben is, hogy a munkavállalókon túl egyes feladatok ellátására megbízottakat foglalkoztat.
 
A gazdálkodó szervezet tevékenysége a székhely irányítása által a fióktelepeken, irodákon keresztül történik.