Cégtörténet
 
A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az 1991. évben alapított VECTIGALIS Általános Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság 1996. március 1. napjával történt átalakulása folytán, a jogelőd általános jogutódjaként tovább tevékenykedő gazdálkodó szervezet.
 
A társaság kezdetben döntően üzletviteli, pénzügyi-gazdasági tanácsadással foglalkozott, később azonban tevékenységei közé felvette a reorganizációval, vagyonfelügyelettel, felszámolással, végelszámolással, önkormányzati átvilágítással és tanácsadással kapcsolatos feladatokat, továbbá a pénzügyi gondnoki, illetve bankbiztosi teendőket.
 
A VECTIGALIS Zrt. eddig több mint negyven önkormányzatnál, kistérségi társulásnál, illetve településszövetségnél látott el különböző tanácsadói, szakértői feladatokat.
 
Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a különböző önkormányzatok, gazdasági társaságok, intézmények tevékenységének elemzésében, fejlesztési programok kidolgozásában és lebonyolításában, illetve menedzselésében.
 
A fővárosban és tizenhat megyében végzett eddigi munkák során a Részvénytársaság több mint 2.000 gazdálkodó szervezet felszámolásával kapcsolatban látta el bírósági kijelölések alapján a Csődtörvény által előírt teendőket. – Felszámolások
 
A gazdálkodó szervezet tevékenysége kiszélesítésével párhuzamosan fokozatosan bővítette szervezeti kereteit, növelte munkatársai létszámát.
 
A pécsi székhellyel alapított Korlátolt Felelősségű Társaság - tevékenysége elvárásoknak megfelelő elvégzése érdekében – a növekvő feladatok üteméhez igazodva létesítette fióktelepeit, nyitotta újabb irodáit. A Részvénytársaság jelen időpontban a budapesti székhelyen kívül 12 fiókteleppel rendelkezik.
 
Az alapítástól kezdődően az ügyek jellege és nagyságrendje miatt (jelentős budapesti felszámolások, vezető pénzintézetek részére végzendő megbízások, OTP Ingatlan Rt.-vel való hosszú távú gazdasági együttműködés, stb.) a központi ügyintézés fokozatosan a fővárosba tevődött át, a társaság praktikus okokból 1999. év nyarán székhelyét Budapestre helyezte át.